หัวข้อข่าว : สพม.2 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
          นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมีนายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานสนามสอบฯ การสอบดังกล่าว ผู้เข้าสอบเป็นครูอัตราจ้าง พนักงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ มีผู้เข้าสอบจำนวน 160 คน วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส พลศึกษา สุขศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี แนะแนวการศึกษา สังคมศึกษา การจัดการทั่วไป การตลาด บรรณารักษ์ บัญชี รัฐศาสตร์ และเกษตรกรรม และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 3 ปี ณ ห้องสมุด สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)