Klusdag 4...meter na meter gipsen sierlijsten losbikken #Berkum #sorryvoordeoverlastburen