6. Pantai Haulover merupakan pantai di Miami, Florida, di mana orang bebas berbugil ria #eweyanz -->