Kvass ari ir šņabs - 0,5 % alkohola. Cīma padūmis slūta slauka teiri.