השפית קנתה פיתות מרובעות כי זה מה שהיה. ואני שואל מה עוד האשכנזים יעוללו למזון שלנו. לא סבלנו מספיק במעברות?!