Talking to #MichaelJackson ............. #ILoveYouSo