28-29/6/2011 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ