ปกสมุด #ABAC เอะอะไร @failinth ? ดูใกล้ๆ รูป2 ลืมเอาปั้นจั่นออก!!