Reminiscing, searching, waiting <3 haha..sino tingin nyo???