Go Pokes!! 

#newOSUhelmet
#OSUcowboys
#OKSTATE
#NIKE
#GOState
#PistolsFiring
#BeatOU