No a les retalles socials ni d'idees!! Joventut sense por!