@AccioJoveBaixLl. col.laborant en la Marxa Ciclista de CCOO Baix Ll. #marxaccoo