Amazing photo from 1996, #KobeBryant & #AllenIverson