สภาพตู้ปัจจุบันโดยมีนังกระเทียมนอน plank อยู่มุมตู้