اين تلويزيون هميشه چهار تا كانال خبرگزاري رو نشون ميده. الان اون ٣ تا خاموش نيستن. گرفت كلي ماه روي ٣ تا از كانالهاست