V pohrdání protestujícími mají mocní v této zemi tradici: