Me and @JessyMendiola after the show :-) Salamat sa lahat ng support at pag mamahal!!! :-)