Ακόμη και το βράδυ, τα λούλουδια και το χρώμα ξεχωρίζουν #matala