Meta moment@ #scgs11: @genealogistelys takes fotos of tweeps.