เพิ่งเห็นว่า twitter.com มีฟังก์ชั่น Undo Retweet ด้วย มีมานานแล้วหรอเนี่ย cc @krapalm @yokekung