Sina #Corrine ng #SinnerOrSaint at #Sandra ng #MariaLaDelBarrio :) Ang ganda talaga, di ako makaget-over. 