ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ถ้าเรายังไม่ได้ เริ่มต้นที่จะทำให้มันเป็นจริง