Nas Asas da Liberdade - Araras no Senado - #XerodermaPigmentoso - DM - 08/06/2011. (v.a.)