Тука беше броењето... околу 2.500 ден., пред се за батерии за мегафоните, свирчиња... #martin