สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่การลืมกุญแจบ้านในเดือนมิถุนายน (>人<;)