"Tama bang magpaka-hangal si #Corrine alang-alang sa lalaking pinaka-aasam-asam?" #SinnerOrSaint.