Merenung dan mengingati spek lama yang telah tiada lagi. @penaberkala #fb