Shah Rukh Khan @iamsrk #SRK at NDTV #Greenathon, June 5