มาร้าน #ฐิตารีย์ สวนรถไฟ อย่าสั่งสเตกเนื้อ เพราะคุณจะได้เนื้ออบไมโครเวฟซีดๆแบบนี้มากิน