Foto Isabella Jarocki, @taciteti e Yoshi Matsumoto na @FBV_oficial -