How gorgeous are these ladies? #TheWorldAccordingToParis @ParisHilton @kathyhilton @camraface @lexie_Dreyfus