Prezident, zati aliləri, cənab və sair və ilaxır..