1 hr 30mins later....Bayyymm!!!!! Talo ko na ang mga contestants ng Iron Chef!!! :-)