#ñseicomoehisso_ #jisui #genpatsu #KoideHiroaki #Fukushima #kinshicho #tokyo2007 #錦糸_ #2007 #錦糸町_