Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inmeyiz!