Fashion show block party! #thisismajor #scadfashion