#HappyBirthday to Greatest Rapper Ever #KingOfNewYork #FrankWhite #NotoriusB.I.G #Biggie!