Μόλις εγινε η κηδεία της δημοκρατίας απο διεφθαρμένο παπά.