Anders och Gabbe från Sthlms-kontoret betraktar uppståndelsen utanför #auktionsverket (efter tips från @SLeijon).