@DjADamn dehär å greivous skepp e mina senaste förvärv