In de gemeente Losser bouwt #Domijn het project: Hart van Overdinkel. Een bouwbord met uitkragende panelen zorgt ervoor dat het projectbord ondanks zijn afmeting goed opvalt. Lees meer over het project op: http://www.hartvooroverdinkel.nl/