@andreasekstrom Likheten är ju slående. Bara sätt på honom dina glasögon så får du se ...