Lang Biang เกิดจากชายชื่อLang หญิงชื่อBiang รักกันมากแต่ต่างเผ่าจึงรักกันไม่ได้ ทั้ง2จึงฆ่าตัวตายไปด้วยกันที่นี่ #dalat