ให้ดูอีกมุมนึงของ Lang Biang ค่ะ เห็นวิวบ้านเรือนของ #dalat ^_^ สวย ประทับใจ