Foto van ongeluk #A32 tussen Dronrijp en Marssum (foto van Aise van Beets)