A l'Escola Pare Ignasi Puig escrivim els somnis. #acollida #comunitat #ccelics