As customary for PGA Tour team on Monday a.m., this week's locker stuffing includes Sean O'Hair, Edoardo Molinari.