שונאי ישראל יחתיכת אפסים אתם תתצטערו על כל מה שעשיתם (cc: @itamars  @Elle_Yav @vandersister @idokius )