Cengiz Çakmak ve Sema Bulutsuz. İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mayıs 2011.