@rui_xu no, like he could hit a ton - but no doubt, he's a big boy